regały magazynowe

Jakie normy powinny spełniać regały magazynowe?

Trudno wyobrazić sobie magazyn bez odpowiednio przemyślanej przestrzeni do przechowywania ładunków. Mowa tutaj przede wszystkim o regałach magazynowych, które są przeznaczone do składowania zapasów, a często również przystosowane do obsługiwania przez urządzenia, na przykład przez wózki unoszące. Aby regały mogły być wykorzystywane w przestrzeniach magazynowych, muszą spełniać określone normy. Co należy wiedzieć na ten temat?

Jakie konstrukcje są bezpieczne? 

Producenci regałów magazynowych muszą zadbać o to, aby konstrukcje były nie tylko funkcjonalne, ale przede wszystkim bezpieczne w użytkowaniu. W innym wypadku składowanie ładunków czy używanie wózków paletowych i innych urządzeń do ich transportu nie byłoby możliwe. Mowa tutaj przede wszystkim o tym, że konstrukcja musi być stabilna. Ponadto powinna być zbudowana i zainstalowana w taki sposób, aby czynności związane z towarem (transport przy pomocy maszyn silnikowych i nie tylko) przebiegały bezpiecznie. Należy również zwrócić uwagę na to, aby zachować dopuszczalne obciążenie regałów i podłoża, do którego są przytwierdzone.

Najważniejsze normy regałów magazynowych 

Wymieniliśmy podstawowe aspekty, o które należy zadbać, wyposażając przedsiębiorstwo w regały magazynowe. Jednak oprócz tego trzeba też pamiętać o normach, które muszą spełniać. Regały co prawda nie muszą być oznakowane znakiem CE ani mieć deklaracji zgodności. Muszą jednak być produkowane zgodnie z normami:

  • PN-M-78320: 1978 (norma dotyczy nazwy, określenia, podziału i symboli),
  • PN-M–78321: 1988 (norma dotyczy wymagań i badań w przypadku regałów wolnostojących),
  • PN-M–78322: 1989 (norma dotyczy parametrów podstawowych).

Ponadto producenci regałów magazynowych muszą do każdego produktu wystawić zaświadczenie, które będzie zawierało nazwę i znak wytwórcy, nazwę i oznaczenie regału, numer fabryczny, rok produkcji, zakres oraz wyniki przeprowadzonych badań, stwierdzenie zgodności wyników badań z PN.  Oprócz tego do regału powinna być też dołączona informacja o dopuszczalnym obciążeniu półek i instrukcja montażu.